Over Olivier Julia

Kunsthistoricus Jaap Nijstad over beeldend kunstenaar Olivier Julia

Olivier Julia kwam als jonge student naar Nederland om aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam de opleiding tot graficus te volgen. Als medewerker aan diezelfde Rietveld Academie heeft hij jarenlang studenten vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de grafische technieken. Belangrijker is de positie die hij inneemt als beeldend kunstenaar. In ruim 40 jaar heeft Julia een omvangrijk oeuvre opgebouwd dat naast grafiek ook tekeningen en ruimtelijk werk omvat. Hoe sterk materiaal en techniek ook kunnen verschillen, het werk laat een consistente, stijlvaste ontwikkeling zien, waarbij tegenstellingen als licht/donker, open/gesloten en horizontaal/verticaal een bepalende rol spelen. Een stramien is belangrijk, niet alleen om tot een doordachte en consequent doorgevoerde compositie te komen, maar ook omdat datzelfde stramien de kunstenaar de ruimte verschaft om vrij te kunnen werken. In vrijwel al het werk is een architectonische kwaliteit herkenbaar. Vorm en belijning staan in relatie tot constructie en techniek. Het werk verhoudt zich duidelijk tot de geometrisch-abstracte kunst en Julia voelt affiniteit met Abstract Expressionism, Minimal Art, Color-field en Hard-edge, maar de bevlogenheid van de kunstenaar heeft binnen de door hemzelf gestelde kaders een onmiskenbaar eigen uitdrukkingsvorm gevonden.