Olivier Julia

Kunsthistoricus Jaap Nijstad over beeldend kunstenaar Olivier Julia

Olivier Julia kwam als jonge student naar Nederland om aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam de
opleiding tot graficus te volgen. Sindsdien heeft hij in ruim 40 jaar een omvangrijk oeuvre opgebouwd dat
naast grafiek ook tekeningen en ruimtelijk werk omvat. Hoe sterk materiaal en techniek ook kunnen
verschillen, het werk laat een consistente, stijlvaste ontwikkeling zien, waarbij tegenstellingen als licht/donker,
open/gesloten en horizontaal/verticaal een bepalende rol spelen. Een stramien is belangrijk, niet alleen om tot
een doordachte en consequent doorgevoerde compositie te komen, maar ook omdat datzelfde stramien de
kunstenaar de ruimte verschaft om vrij te kunnen werken. In vrijwel al het werk is een architectonische
kwaliteit herkenbaar. Vorm en belijning staan in relatie tot constructie en techniek. Het werk verhoudt zich
duidelijk tot de geometrisch-abstracte kunst en Julia voelt affiniteit met Abstract Expressionism, Minimal Art,
Color-field en Hard-edge, maar de bevlogenheid van de kunstenaar heeft binnen de door hemzelf gestelde
kaders een onmiskenbaar eigen uitdrukkingsvorm gevonden.

interview Olivier Julia door Dewy Venerius & Sem Wijker, studenten aan de Breitner Academie in Amsterdam